INTRODUCCIÓ

Barcelona disposa d’una àmplia xarxa de biblioteques públiques distribuïdes més o menys homogèniament pel territori i que donen servei a pràcticament tots els barris.
Més enllà de la seva aportació a la qualitat de vida dels ciutadans, en tant que difusores de cultura i potenciadores de la lectura, les biblioteques barcelonines també s’han convertit, en la majoria dels casos, en centres neuràlgics de cada un dels barris. A més, al seu costat hi trobem sovint altres equipaments, espais públics i carrers de vianants, una confluència que sol donar lloc a una animada vida als carrers de l’entorn.
D’altra banda, la qualitat i la diversitat arquitectònica de les biblioteques esdevenen un bon reflex de la història de la ciutat i els seus ciutadans, des del segle 19 fins avui en dia.

  • XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

    La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona està formada per 225 biblioteques i 10 bibliobusos que, amb uns mateixos estàndards de qualitat de servei, cobreixen tota la província de Barcelona per garantir l’equilibri territorial en l’accés al servei de lectura pública. De totes aquestes bilbioteques, 40 estan a Barcelona i formen part del Consorci de Biblioteques de la ciutat.

  • CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

    Les biblioteques de la ciutat de Barcelona són gestionades per un consorci, format per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que té cura de la prestació íntegra i efectiva dels serveis bibliotecaris de lectura pública.

    Les biblioteques de la ciutat de Barcelona formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

    En el llistat d’aquí sota hi hem referenciat les 40 biblioteques que formen part del Consorci de Biblioteques de Barcelona i 4 més que ens han semblat especialment rellevants per la seva història i la seva arquitectura: la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Arús, la Biblioteca del Pavelló de la República i la Biblioteca del Dipòsit de les Aigües.