Amb la voluntat de “feminitzar” un nomenclàtor municipal pràcticament monopolitzat per figures masculines, fa anys l’Ajuntament va començar a assignar noms de dones a nous espais públics que s’han anat obrint.

Aquesta pràctica és especialment reconeixible a la xarxa de jardins interiors d’illa, molts dels quals, oberts les últimes dècades, duen nom de dona. Així mateix, també ho veiem en noms d’equipaments públics com les biblioteques.

Uns i altres són recollits en aquest apartat com una manera de reivindicar les dones que donen nom a aquests espais i d’encoratjar la continuïtat d’una pràctica imprescindible per avançar cap a l’objectiu d’un nomenclàtor més equitatiu que reflecteixi la igualtat social entre homes i dones.