Edició: El globus vermell

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

Idea, coordinació i desenvolupament: El globus vermell

Continguts (textos, plànols, fotografies i il·lustracions): El globus vermell

Correcció dels textos: la correccional (serveis textuals) i Vicenç Benéitez

Disseny i desenvolupament web: Jorge Vitoria Rubio – vitrubio.net

Drets: CC-BY-SA 4.0