En 2016 vam editar en paper el primer plànol-guia del que acabaria sent la col·lecció “Guies d’Arquitectura i Urbanisme de Barcelona“. Aquesta sèrie de publicacions temàtiques sobre la ciutat de Barcelona ha anat creixent any rere any i en paral·lel també ho ha fet el nostre desig dotar-la d’un format digital on poder bolcar-hi els continguts i poder georeferenciar tots els elements.

No obstant, seguim sent uns enamorats dels plànols-guia en paper. La textura, l’olor, la practicitat de dur-los a la butxaca i obrir-los al mig del carrer… Si us passa el mateix i desitgeu tenir-los en paper els podeu buscar a les llibreries de Barcelona o ens podeu escriure a info@elglobusvermell.org.

Alhora, també us els oferim en PDF descarregable gratuïtament i en diversos idiomes:

 • Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC. 2016

  Aquesta publicació promou el coneixement del patrimoni arquitectònic que el GATCPAC i la seva cara més coneguda, Josep Lluís Sert, van deixar a la ciutat de Barcelona, gran part del qual encara avui dia resta dempeus. L’objectiu és fomentar la reflexió sobre la importància que la tasca del GATCPAC va tenir en el desenvolupament de la societat moderna i la seva influència en la Barcelona actual.

  català / castellà / anglès / francès

 • Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona. 2018

  Aquesta publicació pretén donar a conèixer un projecte urbà tan singular com és l’extensa xarxa de jardins interiors d’illa de la nostra ciutat. Aquest projecte, gairebé únic al món, va començar als anys vuitanta i segueix creixent any rere any. Actualment, en tota la quadrícula projectada per Cerdà, repartida principalment entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí, ja hi ha més de setanta jardins interiors d’illa, cada un d’ells únic i diferent dels altres.

  El plànol-guia explica l’evolució del verd urbà a la trama de l’Eixample i descriu, un a un, tots els jardins interiors d’illa amb les seves característiques (nom, adreça, any d’obertura, superfície, equipaments annexes, història…). Precisament, un aspecte característic de la xarxa de jardins interiors d’illa és que molts d’ells duen nom de dona (gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de “feminitzar” un nomenclàtor municipal pràcticament monopolitzat per figures masculines) i, per això, el plànol-guia fa un èmfasi especial en detallar qui eren cada una d’aquestes dones.

  català / castellà / anglès / francès

 • El patrimoni industrial del Poblenou, Barcelona. 2019

  Aquesta publicació pretén fer descobrir el ric patrimoni arquitectònic del Poblenou industrial.

  Sant Martí de Provençals, del qual el Poblenou en formava part, viu l’arribada de la Revolució Industrial durant el primer terç del segle XIX, però l’apogeu es dóna, sobretot, entre la dècada de 1870 i els anys de la Segona República.

  La Guerra Civil, la dictadura franquista i, finalment, la forta crisi del sector tèxtil dels anys 70 provoquen la decadència de l’activitat industrial del Poblenou, el tancament d’un bon nombre de fàbriques i finalment la desaparició de moltes d’elles.

  En les últimes dècades el Poblenou està duent a terme una profunda transformació, inicialment poc respectuosa envers el valuós patrimoni industrial del barri i, més recentment, amb una major sensibilitat respecte a la importància històrica i arquitectònica d’aquests edificis, els quals ens permeten explicar un període decisiu de la història de Barcelona.

  El plànol-guia explica l’evolució del barri i descriu les característiques principals de cada un dels edificis.

  català / castellà / anglès / francès

 • Arquitectura Moderna a Barcelona. 1950-1975. 2019

  Aquesta publicació pretén donar a conèixer l’important ressorgiment arquitectònic que es produeix a Catalunya passada la primera postguerra. Un moviment que mira tant enrere, amb referents com el GATCPAC, com endavant, amb la voluntat d’avançar en la renovació del llenguatge arquitectònic. I amb uns arquitectes que troben inspiració tant en la pròpia tradició mediterrània com en la producció arquitectònica i la reflexió teòrica que es desenvolupa durant aquells anys en l’àmbit internacional.

  Així, el plànol-guia mostra una selecció de 87 edificis construïts a Barcelona entre 1950 i 1975 i presenta articles sobre la revista Quaderns, el Grup R, l’Escola de Barcelona, el Team 10 i el Brutalisme.

  català / castellà / anglès

 • Mercats de Barcelona. 2019

  Barcelona és una de les poquíssimes ciutats del món que disposa d’una xarxa de mercats públics distribuïts més o menys homogèniament per tot el territori i que donen servei a pràcticament tots els barris.

  A més de la seva aportació a la qualitat de vida dels ciutadans, en tant que impulsors d’una dieta sana i equilibrada, els mercats barcelonins també són, en molts casos, els centres neuràlgics dels seus respectius barris. Al seu costat hi trobem sovint altres equipaments públics i al seu voltant hi floreixen comerços complementaris i una animada vida als carrers.

  D’altra banda, la diversitat arquitectònica dels mercats municipals esdevé un reflex de la història de la ciutat i els seus ciutadans, des del segle xix fins avui en dia.

  Aquesta publicació proposa una aproximació a la xarxa de mercats de Barcelona tant des del punt de vista arquitectònic com històric, urbanístic i social.

  català / castellà / anglès

 • La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic. 2020

  L’arquitectura, afirmava Octavio Paz, és el testimoni menys subornable de la història. Cada edifici reflecteix un moment històric i la societat que el va bastir. Així mateix, ben sovint l’art públic ens parla de fets o personatges cabdals en la història i la cultura del lloc on s’ubiquen les obres.

  La Barceloneta disposa d’una rica varietat d’edificis i obres artístiques que, contextualitzades, ens permeten entendre l’evolució del barri tant des d’un punt de vista urbanístic com econòmic i social. Aquesta publicació és, doncs, també, una aproximació a la història i al patrimoni immaterial de la Barceloneta a través de l’art i l’arquitectura.

  El plànol-guia mostra una selecció de 39 edificis i 19 obres d’art a l’espai públic del barri i presenta un text dividit en 5 parts que reflecteix l’evolució del barri des del seu naixement fins al moment actual.

  català / castellà

 • La Marina del Port i del Prat Vermell. Passat i present. 2023

  El barri de la Marina del Port i del Prat Vermell havia estat una rica zona agrícola que els últims dos segles ha experimentat una transformació notable, especialment ràpida des dels anys 1950-1960. Avui en dia és un barri viu, dinàmic i amb una àmplia diversitat social i cultural, que lluita per trobar un equilibri entre la voluntat de preservar la seva identitat i la seva història i la necessitat d’adaptar-se a les necessitats urbanes del segle xxi. Aquesta publicació és una aproximació històrica i urbanística al barri de la Marina desenvolupada amb estudiants de l’Institut Montjuïc.

  català