• Adreça: Gran Via 850-888 + Llacuna 157-161 / 156-162 + Perú 39-49
  • Projecte original: Josep Soteras i Mauri i Ítalo Lauro. 1942
  • Remodelació: Cristian Cirici i Carles Bassó. 1995
  • Categoria: Fàbrica
  • Nivell de protecció: C

Fàbrica de màquines d’escriure. Actualment, edificis d’oficines i centre comercial.

 

Més informació a “El patrimoni industrial del Poblenou