• Adreça: Gran Via 837
  • Projecte: Josep M. Pericas. 1908
  • Reforma: Carles Sanfeliu i Josi Abascal. 1995
  • Categoria: Fàbrica
  • Nivell de protecció: B

Fàbrica de farines. Actualment, centre cultural.

 

Més informació a “El patrimoni industrial del Poblenou