• Adreça: Ptge. Mas de Roda 5-7 + Ramon Turró 144-146
  • Projecte original: c. 1911
  • Remodelació: Jordi Garcés. 2007
  • Categoria: Fàbrica
  • Nivell de protecció: C

Sucrera Compañía de Industrias Agrícolas. Actualment, habitatges lofts.

 

Més informació a “El patrimoni industrial del Poblenou