• Adreça: Ptge. Ratés 1-9 + Sancho de Ávila 41-45
  • Projecte: G. Giráldez, P. López i J. Subias. 1965
  • Categoria: Fàbrica
  • Nivell de protecció: C

Seu del taller d’orfebreria Cunill e Hijos (posteriorment Cunill Orfebres). A l’espera d’una pròxima reconversió en luxosos lofts.

 

Més informació a “El patrimoni industrial del Poblenou