• Adreça: Marroc 53-59 + Emília Coranty
  • Projecte: Josep Oriol i Bernadet. 1853-1860 + Josep Fontserè. 1860-1877
  • Nivell de protecció: A
  • Categoria: Recinte industrial

Can Ricart va ser una de les primeres fàbriques d’estampació mecànica de teixits de cotó de Catalunya, capdavantera en innovació tècnica i volum de producció. Actualment és un dels pocs grans conjunts industrials del segle xix que queden a Barcelona i l’únic amb el màxim nivell de protecció.

El complex està conformat per un sistema de naus i espais exteriors que formen un ric i variat teixit urbà anterior a la trama urbanística projectada per Cerdà el 1859.

El projecte inicial, concebut per Josep Oriol i Bernadet, presenta un llenguatge neoclàssic, amb finestres acabades amb arcs de mig punt i façanes arrebossades i pintades. Una estètica, per tant, allunyada de l’estil manchesterià de façana d’obra vista tan habitual al Poblenou.

Pel que fa a l’organització general, la proposta inicial de l’arquitecte preveu una fàbrica en forma de T on els edificis s’adapten a la xarxa de sèquies existent, essencial per al procés de blanqueig i tenyit, i on la façana principal s’orienta a sud-oest per aconseguir el màxim assolellament. L’estructura és de murs d’obra i pilars ceràmics o de fosa i la coberta està formada per encavallades de fusta i acabada amb teules àrabs.

Segurament seguint un esquema de Josep Oriol per al desenvolupament del conjunt, Josep Fontserè dissenya la torre del rellotge i un seguit d’ampliacions i, en fases posteriors, es construeixen noves naus que també segueixen les característiques constructives de les ja existents.

A partir de la dècada de 1920, algunes naus de Can Ricart se subdivideixen i es lloguen a empreses d’altres sectors. Tot i això, l’activitat tèxtil s’hi manté tot al llarg del segle xx.

Actualment, una part del recinte acull la fàbrica de creació Hangar i una altra el Casal de Joves del Poblenou, però la majoria de les naus resten a l’espera d’un projecte que les rehabiliti i els doni un nou ús.

 

Més informació a “El patrimoni industrial del Poblenou