• Adreça: Pl. Poeta Boscà 1
  • Projecte original: Antoni Rovira i Trias. 1884
  • Remodelació: Josep Miàs. 2007

La construcció original constava de tres naus d’estructura metàl·lica, cobertes a dues aigües i façanes d’obra vista. La recent remodelació preserva l’estructura original, però incrementa la superfície envidrada i afegeix nous elements estructurals i voladissos per reforçar la relació amb l’espai públic.

 

Més informació a “La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic” i a “Mercats de Barcelona