Dr. Salvador Cardenal, 7

Els seus orígens es troben en un torre de fortificació romànica que encara es manté. El mas ha patit diverses transformacions al llarg del segles, l’última al XVIII, que és la que ha deixat l’aspecte actual. Actualment acull les oficines d’un grup hoteler.