Santa Fe, 2 / Pl. Torre Llobeta / Pg. Maragall, 222 bis

També coneguda com Can Basté de les Parets i Mas Montaner

Sembla tenir l’origen al segle XV. Des de 1983 acull el Centre Cívic Torre Llobeta.

Edifici catalogat