Clot, 228-264 / Espronceda, 296

Bé Cultural d’Interès Local

Si bé la configuració actual és del segle XVIII, algunes parts de la construcció, així com elements decoratius, es remunten al segle XV i XVI. Es trobava emplaçada en un lloc privilegiat, arran de l’antiga carrertera de Ribes (avui, carrer del Clot) i pròxima al Rec Comtal, que afavoria les tasques agrícoles. El 1922, la torre del Fang va deixar de ser una masia agrícola i va passar a tenir ús industrial. Actualment està tancada i tapiada a l’espera de que se li doni un ús públic.