Natzaret, abans d’arribar a Can Safont

Actualment està molt transformada i s’utilitza com habitatge particular.