Pl. Salvador Riera, 2-5

El seu ús original era el d’una explotació agrícola amb l’habitatge unifamiliar pertanyent al segle XV. Durant els segles XVII i XVIII va servir de talaia per dirigir els setges de Barcelona. El 1652 la rendició de la ciutat es va fer en aquest mas. A finals del segle XIX va ser reformat segons l’estètica modernista. Actualment és el Casal d’Entitats Mas Guinardó.