Torras i Bages, 108 / Valentí Iglésias, 21-25 / Palomar, 52-56 / Cinca

També conegut com Can Carasses

L’edifici actual és el resultat d’una reforma del segle XIX. Actualment, Escola Municipal Ignasi Iglésias.