Av. Rio de Janeiro, 49-51 / Pintor Alsamora, 14

També coneguda com Can Pere Valent i Torre Moragdès

Construïda entre els segles XVI i XVII. Actualment, pendent de reforma.

Edifici catalogat