Natzret, 107

Al segle XVIII va ser reformada completament. Actualment és un convent.