Pomaret, 82

Des de 2013 ha acollit un projecte de masoveria urbana que ha permès recuperar-la.