Natzaret, 67-81

Ha estat molt remodelada i actualment forma part d’una residència per a gent gran.