Entre Av. Mare de Déu de Montserrat, 140 i Rd. Guinardó, 113

Ha estat molt transformada al llarg dels anys. El 1982 va obrir com centre cívic, el primer de la ciutat.