Pg. Vall d’Hebron, 256

Aquesta casa torre és el que queda de la masia de Can Marcet, a conseqüència d’una gran reforma feta al segle XX. Actualment s’utilitza com a monestir.