Parc del Laberint d’Horta

També conegut com Torre Sobirana

La casa, construïda al segle XVIII seguint una estètica neoàrab, té origen en la torre medieval Sobirana. La casa, de propietat pública, està en desús.