Pl. Santes Creus, 20

Ja existia al segle XVIII. Actualment és privada.