Xiprer, 40-46 / Ptge. Garcini, 15

La primera referència és de 1796. Actualment està tancada i tapiada, però l’Ajuntament hi té previst fer-hi un centre per a la gent gran.