Cros, 6-8 / Sant Crist, 58-66

Construïda a mitjans del segle XVIII. Actualment forma part del conjunt escolar Institució Montserrat.