Av. de l’Estatut de Catalunya, 57-71

Al lloc on ara hi ha Can Cortada hi havia una vil·la romana sobre la qual els senyors d’Horta van erigir una torre de defensa medieval. Al segle XVI es va convertir en una fèrtil masia que abastia els mercats d’Horta i de Gràcia i des de 1994 acull un restaurant.