Parcerisa, 8

De la segona meitat del segle XIX. Espera la rehabilitació com a equipament de servei als futurs horts del parc de Can Batlló.