Llobregós, 46

També coneguda com Ca n’Andal

Construïda el 1854. Actualment, habitatge