Pere d’Artés, 8

Data dels segle XV. Actualment és privada i entre mitgeres