Adreça: Pl. Pau Vila

Autoria: Lothar Baumgarten. 1992

Conjunt escultòric dispers entre la plaça i els vials que envolten el Palau de Mar. Està configurat per grans lletres, d’aproximadament un metre i mig i encastades a terra, que componen els noms dels vuit rumbs de la rosa dels vents. L’obra va ser inspirada pel poema «Veles e vents» d’Ausiàs March. Cal curiositat i paciència per trobar tots els vents!

 

Més informació a “La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic