• Adreça: Pg. Marítim de la Barceloneta 25-29
  • Reforma i ampliació: Albert de Pineda, Manuel Brullet i Alfonso de Luna. 1992 – actualitat

Premi FAD d’Arquitectura 1992

La gran reforma i ampliació duta a terme a partir dels anys noranta pretén integrar l’hospital al nou front marítim i articular els antics edificis amb els nous de manera coherent. Alhora, la llum natural, la relació interior-exterior i la recerca d’un ambient domèstic són els punts principals que guien el nou projecte.

 

Més informació a “La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic