• Adreça: Pla de Miquel Tarradell
  • Autoria: Mario Merz. 1992

21 cubs encastats a terra, cada un amb una xifra escrita amb neó i una tapa de vidre blindat. Les xifres reprodueixen els 21 primers nombres de la successió de Fibonacci (cada nombre és el resultat de la suma dels dos anteriors) i la separació entre els cubs augmenta seguint la lògica proporcional de la sèrie, fins a estendre’s al llarg d’uns 100 metres.

 

Més informació a “La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic