• Adreça: Torres Amat – Ptge. Sant Bernat
  • Projecte: Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé, Joan Baptista Subirana, José Bori Jensana. 1934-1938

El Dispensari Central Antituberculós, situat al barri del Raval de Barcelona, és un encàrrec del Departament de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat republicana i s’emmarca en una campanya contra la tuberculosi.

Al Dispensari es resumeixen tots els postulats i esperances que fins aleshores els seus autors havien formulat i desenvolupat aïlladament. S’hi combinen l’ús dels nous materials (ferro i vidre de pavés, entre d’altres) amb el respecte per la tradició constructiva local. Es tracta d’un edifici sanitari amb una concepció innovadora i moderna, que ja planteja uns paràmetres que seran utilitzats posteriorment en centres hospitalaris.

L’edifici, organitzat segons un esquema en L, delimita, amb les seves dues ales articulades pel nucli de comunicacions i serveis, un ampli espai exterior d’accés. Aquesta organització es basa en els criteris higienistes d’optimitzar les condicions d’assolellament i ventilació, l’alliberament de bona part del solar per aconseguir un espai enjardinat i la racionalització del programa funcional.

Al cos lateral s’ordenen linealment diversos serveis i les habitacions, el corredor de les quals es projecta amb l’orientació més desfavorable. A l’ala enfrontada a l’entrada se situa, de forma privilegiada, la sala d’actes, la qual, amb el cel ras de volta parabòlica, esdevé un estudiat model en qüestions de condicionaments acústic i d’il·luminació.

A la claredat distributiva del programa funcional s’hi uneix un plantejament constructiu en estructura metàl·lica porticada diferenciada dels tancaments, resolts amb elements modulats lleugers i la incorporació de nous materials com la fusteria de ferro i els murs de vidre de pavès.

 

Més informació a “Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC