• Adreça: P. Torres i Bages, 91-106
  • Projecte: Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres Clavé. 1933-1939
  • Arquitectes: Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé, Joan Baptista Subirana

Immoble amb cinc blocs d’apartaments per a obrers que la Generalitat republicana encarrega a arquitectes membres del GATCPAC l’any 1932. La Casa Bloc és una prova pilot per a resoldre una de les xacres de la ciutat de Barcelona al llarg del segle XX: el barraquisme i les condicions de vida indignes de les persones més necessitades.

Considerat avui un símbol de l’arquitectura racionalista a Barcelona, representa una nova forma de pensar l’habitatge per als més necessitats, i també d’aplicar les noves idees i solucions, presents ja en algunes parts d’Europa però aquí encara poc conegudes. Principis com la funcionalitat, l’economia d’espais i de materials, la socialització o l’atenció envers la comunitat queden plasmats en aquest projecte, paradigma de l’habitatge obrer.

Un bon assolellament, una ventilació eficaç i una percepció de l’espai obert són els tres principis bàsics amb els que es formalitza la proposta. Així, decisions de projecte com la disposició en illa oberta, la inexistència de patis de ventilació interiors o la situació de les estances principals encarades cap a la bona orientació responen a aquests tres principis.

Els apartaments de la Casa Bloc s’organitzen en dúplex, amb una planta inferior d’activitat diürna (cuina, safareig, bany, menjador i terrassa) i una planta superior, on s’hi concentren els dormitoris.

La integració entre l’arquitectura racionalista i l’arquitectura vernacular mediterrània és la gran aportació que el GATCPAC fa a l’estil internacional i que queda plasmada en aquest projecte tant en el disseny dels espais com en les tècniques constructives.

 

Més informació a “Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC